آخرین اخبار

دستور ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برای رسیدگی فوری به موضوع نوزادان دوقلو در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج

دستور ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برای رسیدگی فوری به موضوع نوزادان دوقلو در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج

دستور ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برای رسیدگی فوری به موضوع نوزادان دوقلو در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛دکتر جاودان سیرت رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛دستور فوری به تیم حراست،معاونت درمان و تیم بازرسی این دانشگاه جهت رسیدگی سریع،دقیق و قاطع در خصوص نوزادان دوقلوی تازه

خانم من تا آخر آسفالت بیشتر نمی تونم برم!

خانم من تا آخر آسفالت بیشتر نمی تونم برم!

خانم من تا آخر آسفالت بیشتر نمی تونم برم! آقا لطفا کرایه اضاف بگیرید من نمیتونم بقیه مسیر رو پیاده برم . خانم بحث کرایه نیست من نمیتونم ماشینم رو داغون کنم ماشین هزار ایراد پیدا می کنه برم جاده خاکی! این گفت و گوی کوتاه نمیدانم چند سال پیش در تاکسی رخ داد فقط

انتخاب سردبیر